Ce face un urbanist? Rolul urbanistului este de a ajuta orașele să devină comunități funcționale, de a oferi un loc optim pentru a trăi și a lucra.
Întocmim și susținem documentații privind reglementările urbanistice de tip PUD-PUZ, la nivelul comisiilor specializate din București și din țară. 
Proiecte tip PUD – Planurile urbanistice de detaliu pentru a schimba indicii/reglementările unei zone, precum o suprafață mai mare a casei sau o înălțime mai mare sau o limită mai mică față de vecin. Aceste proiecte se fac în orașe, acolo unde avem un teren mic și ne dorim o casă mare, dar indicii urbanistici nu ne permit. Se face acest proiect pentru a primi o derogare de la regulă generală. 
 • regimul tehnic, economic și juridic al terenului și construcției aferente acestuia;
 • reglementări privind asigurarea accesibilității pietonale și auto de la și către obiectiv.
 • reglementări privind racordarea la rețelele edilitare.
 • distanțele de la limita de proprietate, aliniamente, suprafețe maxim utilizabile pentru construcție, regim de înălțime, volumetrie etc.
 • relațiilor funcționale și estetice cu vecinătatea.
 • rezolvarea creativă a unor provocări, precum; teren neregulat, atipic; teren cu deschidere mică; zone protejate. 
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – Poate modifica următorii parametri:
 • Retragerile față de limitele proprietății;
 • Procentul de ocupare al terenului (POT);
 • Coeficientul de utilizare al terenului (CUT);
 • Aliniamentul viitoarei construcții față de parcelele învecinate;
 • Regimul de înălțime;
 • Înălțimea maximă admisă și înălțimea la cornișă a viitoarei construcții;
 • Scoaterea din extravilan și introducerea în intravilan, ș.a.m.d.;
 • Delimitarea și ocrotirea fondului arhitectural-urbanistic (în cazul în care există în zona vizată);
 • Micșorarea sau chiar eliminarea unor posibile riscuri naturale sau provocate de om;
 • Obiectivele destinate utilității public;
 • Protecția mediului;
 • Măsurile permise și restricțiile din Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent.                                                                            
Nu ezita să ne scrii un email: siarh.ro@gmail.comf