urbanist bucurestiCe face un urbanist? Rolul urbanistului este de a ajuta orașele să devină comunități funcționale, de a oferi un loc optim pentru a trăi și a lucra. 

Întocmim și susținem documentații privind reglementările urbanistice de tip PUD-PUZ, la nivelul comisiilor specializate din București și din țară. 

Proiecte tip PUD  

Planurile urbanistice de detaliu pentru a schimba indicii /reglementările unei zone, precum o suprafață mai mare a casei sau o înălțime mai mare sau o limită mai mică față de vecin. Aceste proiecte se fac în orașe, acolo unde avem un teren mic și ne dorim o casă mare, dar indicii urbanistici nu ne permit. Se face acest proiect pentru a primi o derogare de la regulă generală. 

 • regimul tehnic, economic și juridic al terenului și construcției aferente acestuia;
 • reglementări privind asigurarea accesibilității pietonale și auto de la și către obiectiv.
 • reglementări privind racordarea la rețelele edilitare.
 • distanțele de la limita de proprietate, aliniamente, suprafețe maxim utilizabile pentru construcție, regim de înălțime, volumetrie etc.
 • relațiilor funcționale și estetice cu vecinătatea.
 • rezolvarea creativă a unor provocări, precum; teren neregulat, atipic; teren cu deschidere mică; zone protejate.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ)

Poate modifica următorii parametri:

 • Retragerile față de limitele proprietății;
 • Procentul de ocupare al terenului (POT);
 • Coeficientul de utilizare al terenului (CUT);
 •  Aliniamentul viitoarei construcții față de parcelele învecinate;
 • Regimul de înălțime;
 •  Înălțimea maximă admisă și înălțimea la cornișă a viitoarei construcții;
 • Scoaterea din extravilan și introducerea în intravilan, ș.a.m.d.;
 • Delimitarea și ocrotirea fondului arhitectural-urbanistic (în cazul în care există în zona vizată);
 •  Micșorarea sau chiar eliminarea unor posibile riscuri naturale sau provocate de om;
 • Obiectivele destinate utilității public;
 • Protecția mediului;
 • Măsurile permise și restricțiile din Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent.

Certificatul de Urbanism

Întocmirea documentaţiei pentru solicitarea şi obţinerea Certificatului de Urbanism (C.U.), acesta fiind actul de informare prin care se fac cunoscute elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al parcelei, caracteristicile zonei în care se găseşte terenul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de construire. O documentație bine facuta pentru obținerea Certificatului de Urbanism te poate scuti de complicații si costuri ulterioare suplimentare.

Nota: arhitectul urbanist din echipa noastră are drept de semnătură.

arhitect-ion-mihai-flondorIon Mihai Flondor – Arhitect proiectant, urbanist

16 ani experiență ca arhitect de clădiri, urbanist și restaurator;

Membru în Ordinul Arhitecților din România, cu drept de semnătură.

Membru al Uniunii Restauratorilor, cu drept de semnătură.

Doctor în Urbanism. Asistent universitar la facultatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. 

Cel mai provocator proiect în care m-am implicat: Restaurarea, consolidarea,  conversia muzeală și punerea în valoare a castelului Brukenthal –  Avrig –  faza PT  –  coautor.

Cel mai creativ: Imobil birouri SKY TOWER București coautor.

Cea mai cunoscută clădire pe care am restaurat-o: Impulsionarea, dezvoltarea județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște D.A.L.I. – 2016 – co-autor. 

 

Având lângă tine o echipă de specialiști acreditați, cu siguranță vei avea

 proiectul mult visat. 

Nu ezita să ne scrii un e-mail pe [email protected]