Arhitectură – oferim servicii de proiectare complete de la concept până la finalizarea clădirii, incluzând toate fazele specifice:
  • Certificatul de Urbanism – întocmirea documentaţiei pentru solicitarea şi obţinerea Certificatului de Urbanism (C.U.), acesta fiind actul de informare prin care se fac cunoscute elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al parcelei, caracteristicile zonei în care se găseşte terenul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de construire.
  • Proiect faza D.T.A.C. (autorizaţia de construire). Întocmirea Documentaţiei Tehnice pentru Autorizarea lucrărilor de Construire (D.T.A.C.), ce constituie un extras din Proiectul Tehnic. Este o documentație de complexitate mai redusă, dar care conține toate informațiile necesare evaluării proiectului și autorizării sale.
  • Proiect faza P.T.+D.E. (proiect de execuţie). Întocmirea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie necesare realizării investiţiei propuse, întocmit conform legislaţiei şi normativelor tehnice în vigoare. Pe baza acestui proiect executantul (constructorul) va putea să facă o ofertă fermă de preţ.
  • Urmarire de șantier
dr.arh. Ion Mihai Flondor: arhitect, doctor în urbanism, are o experiență de 16 ani ca arhitect  și urbanist. Este membru al Ordinul Arhitecților din România și membru RUR (Registru Urbaniștilor din România), membru Uniunea Restauratorilor din România. Mai multe aici.
Nu ezita să ne scrii un email: siarh.ro@gmail.com