Premiul I
Bucureşti, 2015
Echipa: dr. arh. int Silvia Ionescu

Conceptul a fost strâns legat de tema concursului şi anume realizarea unei soluţii de iluminat felxibilă pentru un spaţiu expoziţional neconvenţional.