Consultanță – dacă ai o intrebare specifică te rog sa ne scrii un email pe siarh.ro@gmail.com
Arhitectură  – oferim servicii de proiectare complete de la concept până la finalizarea clădirii, incluzând toate fazele specifice:
  • Certificatul de Urbanism – întocmirea documentaţiei pentru solicitarea şi obţinerea Certificatului de Urbanism (C.U.), acesta fiind actul de informare prin care se fac cunoscute elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al parcelei, caracteristicile zonei în care se găseşte terenul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de construire.
  • Proiect faza D.T.A.C. (autorizaţia de construire). Întocmirea Documentaţiei Tehnice pentru Autorizarea lucrărilor de Construire (D.T.A.C.), ce constituie un extras din Proiectul Tehnic. Este o documentație de complexitate mai redusă, dar care conține toate informațiile necesare evaluării proiectului și autorizării sale.
  • Proiect faza P.T.+D.E. (proiect de execuţie). Întocmirea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie necesare realizării investiţiei propuse, întocmit conform legislaţiei şi normativelor tehnice în vigoare. Pe baza acestui proiect executantul (constructorul) va putea să facă o ofertă fermă de preţ.
  • Urmarire de șantier
Arhitectură de interior – vă oferim servicii complete de arhitectură interior, de la faza de concept până la cea finală.
Urbanism – PUD (Planuri urbanistice de detaliu),  PUZ (Planuri urbanistice zonale)
Restaurare
Nu ezita să ne scrii un email: siarh.ro@gmail.com